نکاتی برای دکوراسیون ویلا
طراحی ویلا

نکاتی برای دکوراسیون ویلا

نکاتی برای دکوراسیون ویلا در سال 1927 لوکوربوزیه یک سری اصول معماری را در مجله خود L’Esprit Nouveau و در مجموعه مقاله های معماری Vers une منتشر کرد ، که آنها را به عنوان پایه