02177707040

طراحی ویلای چوبی

طراحی ویلای چوبی

کلبه چوبی به سازه هایی کلبه چوبی می گویند که متراژ آن ها تا 80 متر مربع باشد و از دیوارهایی کامل با سقف های بسته که از جنس چوب است نیز برخوردار باشد. به سازه هایی که متراژ آن ها از 80 متر بیشتر باشد خانه چوبی گفته می شود. قابل ذکر است که […]

باز کردن چت
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟